Offerte isolerend glas en kozijnen

Bent u geïnteresseerd in het vervangen van het glas in de kozijnen of volledig vervangen van de kozijnen? Voordat u een of meerdere offertes gaat opvragen bij glaszetters is het verstandig om u goed voor te bereiden. Heeft u bijvoorbeeld al nagedacht over het soort glas wat u wilt toepassen? En welk materiaal kiest u voor de nieuwe kozijnen: kunststof, aluminium of hout? In dit artikel leest u de belangrijkste zaken voor het aanvragen van een offerte voor isolerend glas. Zo weet u precies waar u op moet letten.

Voordat u een bedrijf gaat zoeken die uw glas en/of kozijnen kan vervangen is het goed om eerst een paar dingen over uw woning uit te zoeken. Misschien heeft u al een energie adviseur gesproken of een maatwerk- of bouwkundig advies op laten stellen. Goed geïsoleerde ramen kunnen veel energiebesparing en comfort opleveren. U wilt dus meteen een goed resultaat waar u geen spijt van krijgt.

1. Wat wilt u bereiken met isolerend glas?

Voordat u een bedrijf inschakelt om glas en/of kozijnen te vervangen is het belangrijk om uzelf een aantal vragen te stellen. Dit is belangrijk omdat u nu de keuze heeft om te kiezen tussen verschillende oplossingen met verschillende prijskaartjes. De belangrijkste vraag die u uzelf moet stellen is: wat wilt u bereiken? Wilt u bijvoorbeeld vooral meer comfort of streeft u naar een zo energiezuinig mogelijke woning?

Meer comfort in huis

Wilt u meer comfort, dan is HR++ of triple glas een goede keuze. Door isolerend glas toe te passen zult u minder kou en tocht ervaren en voelen de ramen minder koud aan. Soms stroomt er kou langs de kozijnen doordat deze niet goed aansluiten op de muur. In dat geval is het ook verstandig om de kozijnen te vervangen en de naden en kieren rondom de kozijnen goed dicht te maken.

Energiezuiniger wonen

Wilt u nu of op termijn uw woning energieneutraal maken, dan is het belangrijk om voldoende isolatiemaatregelen toe te passen. Een energieneutrale woning is een huis dat goed ingepakt is en waar, naast dikke isolatielagen, ook gekeken is naar het dichtmaken van naden en kieren. Voor de ramen is het belangrijk dat de kozijnen in goede staat zijn en geen koudebruggen vormen. Daarnaast is het naad- en kierdicht maken van de raamopeningen in de muur belangrijk. Triple glas is voor een energieneutrale woning vaak een vereiste.

2. Isolerend glas: HR+, HR++ of toch triple glas?

Als u glas gaat vervangen en de kozijnen zijn nog in orde, dan is de belangrijkste vraag wat er in de huidige kozijnen past. Enkel of oud dubbel glas is vaak veel dunner dan HR++ of triple glas. De zogenaamde sponningbreedte is daarom van belang bij het kiezen van nieuw glas. De sponningbreedte is de breedte van het stukje kozijn (soort gleuf) waar het glas in geplaatst wordt. Aangezien HR++ glas een minimale spouwbreedte van 15mm heeft en daar nog de dikte van het glas (2 x 4mm of meer) bij opgeteld moet worden, betekent dit een minimale sponningbreedte van 23mm.

HR++ glas en kozijnen

Past HR++ glas niet in het huidige kozijn, dan heeft u drie opties. Als er genoeg ruimte is, kan de sponning breder uitgezaagd worden zodat ook HR++ glas in het kozijn past. Anders kunnen ook andere glaslatten gebruikt worden om dikker glas in het bestaande kozijn te plaatsen. Als beide opties niet mogelijk zijn, dan kunt u HR+ glas nemen met een spouw die iets minder breed is. Het breder uitzagen van de sponning is alleen mogelijk bij houten kozijnen.

Triple glas en kozijnen

Voor het plaatsen van triple glas gelden dezelfde mogelijkheden. Heeft u draai-, kiep-, of guillotineramen? Dan is het ook belangrijk om te kijken of deze het extra gewicht van triple glas aan kunnen. 1 m2 glas van 4mm dik weegt ongeveer 10kg. Triple glas is dus 3 keer zwaarder dan enkel en 1,5 keer zwaarder dan dubbel glas. Zowel de kozijnen als het hang- en sluitwerk moeten dit gewicht aankunnen.

Gaat u nieuwe kozijnen plaatsen? Kies dan meteen voor triple glas. De relatief lage meerkosten zijn de extra voordelen van comfort, energiebesparing en stijging van de woningwaarde zeker waard.

Heeft u een vergunning nodig voor onderhoud of vervanging van glas of kozijnen?

Wijzigingen aan kozijnen en gevelpanelen mag u omgevingsvergunning-vrij uitvoeren wanneer de aanpassingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Maakt u een nieuwe opening in de gevel met een nieuw kozijn, of wijzigt u een bestaand kozijn of gevelpaneel? Dat is alleen vergunningvrij wanneer u deze wijziging maakt in een gevel welke niet naar de weg of openbaar groen gericht is, zoals achtergevel of zijgevel. Er zijn dan wel een aantal extra regels waar u aan moet voldoen:
  • De indeling van de ramen mag niet aangepast worden. Gaat u twee ramen samenvoegen of bijvoorbeeld een schuifpui plaatsen, dan is dat een wijziging waar u een vergunning voor nodig heeft.
  • De afmetingen van het nieuw te plaatsen kozijnen zijn gelijk aan het originele kozijn.
  • Transparante delen blijven transparant. Gaat u dichte gevelpanelen plaatsen, dan heeft u daar een vergunning voor nodig.
 2. Wilt u een opening maken in een gevel en daar een kozijn in plaatsen of een bestaand kozijn aanpassen? Wanneer u dit doet in een bijgebouw of aan- of uitbouw, dan is dit vergunningsvrij.
 3. Vervangt of verandert u kozijnen of glas in een gebouw wat niet onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht of een monument? Dan is het vergunningsvrij. Is de verandering wel onderdeel van beschermd stads- of dorpsgezicht of een monument? Dan heeft u een vergunning nodig voor het vervangen van glas, kozijnen of het aanpassen van het aangezicht van de woning.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de kozijnen of glas zonder vergunning vervangen of aanpassen. Voor meer informatie over vergunningen kunt u terecht bij het omgevingsloket. Op deze website kunt kijken of u voldoet aan de voorwaarden om vergunningsvrije aanpassingen te doen aan uw woning. Dat geldt ook voor eventuele andere maatregelen die het aangezicht van uw woning veranderen, zoals buitengevelisolatie.

Buren inlichten of samenwerken?

Wat voor werkzaamheden u ook gaat verrichten, het is altijd verstandig om uw buren in te lichten. Als u een vloer of muur met elkaar deelt, dan kan er al vrij snel overlast ontstaan door werkzaamheden. Daarnaast is het goed om de buren in te lichten wanneer u de ramen gaat vervangen.

Als de buren ook nieuw glas/kozijnen willen plaatsen zit daar misschien voor u beide een voordeel in. Als u samen uw buren het glas of de kozijnen laat vervangen, kunt u vaak korting krijgen op de werkzaamheden.

Subsidies, leningen en BTW-regeling voor isolerend glas en kozijnen

Ook voor het vervangen van glas of kozijnen zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar om de kosten te drukken of de financiering makkelijker te maken. Het vervangen van glas of kozijnen is vaak een dure klus en niet voor iedereen is het mogelijk om zonder financiële hulp een investering te doen. Gelukkig zijn er veel initiatieven die verschillende financiële oplossingen bieden. Lees meer over subsidies voor isolerend glas

3. Het vinden van een glaszetter

U weet wat u wilt maar bent niet bekend in de wereld van glaszetters. Hoe en waar vindt u een betrouwbaar bedrijf dat u kan helpen met het vervangen van het glas of de kozijnen? Wat zijn belangrijke lidmaatschappen, keurmerken en vak certificaten die aantonen dat een bedrijf goed werk levert? Wat zijn normale garantietermijnen?

Als u zover bent om een glaszetter in te schakelen, dan is het belangrijk om te weten waar u op moet letten in de zoektocht naar een betrouwbare glaszetter. Het Regionaal Energieloket biedt een overzicht van vakspecialisten die bij u in de buurt actief zijn. Daarnaast leest u ook wat de ervaringen zijn van andere mensen die deze bedrijven hebben ingehuurd. U kunt het beste twee bedrijven uitnodigen voor een woningopname, zodat u een goede vergelijking kunt maken.

Keurmerken en garanties isolerend glas en kozijnen

Wanneer u een offerte krijgt van de glaszetter zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. Zijn er bijvoorbeeld garanties die afgegeven worden? En is de glaszetter verbonden aan een brancheorganisatie of een keurmerk? Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken die in de offerte staan. Keurmerken en lidmaatschappen bij brancheorganisaties zijn een belangrijke eerste indicatie dat een glaszetter goede kwaliteit levert.  Het is overigens niet verplicht. Vaak zit er aan een keurmerk of lidmaatschap ook een garantie op het werk gekoppeld. Dat is wel zo handig, mocht er toch iets fout gaan. Een aantal belangrijke keurmerken en lidmaatschappen:

 1. GBO. GBO is de afkorting voor Glas Branche Organisatie. Glaszetters kunnen zich bij deze brancheorganisatie aan sluiten. De GBO geeft aangesloten glaszetters een GBO-certificaat. Dit certificaat geeft aan dat er aan minimale eisen van kwaliteit en veiligheid wordt voldaan. Aangesloten bedrijven geven minimaal vijf jaar garantie op de plaatsing.
 2. OnderhoudNL garantie. Dit is de 2e branchevereniging voor schilders en glaszetters. Bedrijven en vakspecialisten kunnen alleen lid worden wanneer ze de benodigde vak-certificaten hebben en ze op een juiste manier klanten helpen en hun bedrijf runnen. Aangesloten bedrijven geven minimaal vijf jaar garantie op de plaatsing.
 3. KOMO-keurmerk. Het KOMO-keurmerk is een kwaliteitsverklaring. Als glas of kozijnen gecertificeerd zijn met het KOMO-label dan betekent dat dat deze voldoen aan de Nederlandse regelgeving, zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit. Het KOMO-keurmerk bestaat al meer dan 50 jaar en controleert de prestaties van allerlei bouw gerelateerde producten.
 4. KIWA-keurmerk. Dit keurmerk is voor verschillende soorten HR glas. KIWA oordeelt of glas voldoet aan de normen van HR, HR+, HR++ of triple (HR+++) glas. Wanneer u glas koopt dat een KIWA-keurmerk heeft, dan heeft dat glas automatisch ook het KOMO-keurmerk. U leest welke soort HR glas uw ramen zijn in de spouw tussen de twee glasplaten van een raam.

Specifiek voor kozijnen

 1. Politie Keurmerk Veilig Wonen. Als ramen, deuren en hang- en sluitwerk goedgekeurd zijn volgens dit keurmerk, dan toont dit aan dat deze inbraakwerend zijn. Als u ook voldoende maatregelen heeft genomen door verlichting en rookmelders aan te brengen, dan komt u in aanmerking voor het keurmerk. Sommige verzekeraars geven u een extra korting als uw huis dit keurmerk heeft.
 2. SKG Keurmerk. SKG staat voor Stichting Kwaliteit Gevelbouw. Het SKG-keurmerk wordt uitgegeven aan hang- en sluitwerk dat voldoet aan de NEN-norm 5089, sterkte en duurzaamheidsregels voor hang- en sluitwerk. De SKG controleert hang- en sluitwerk door steekproefsgewijs de kwaliteit van producten te testen. Een SKG test is streng en een product krijgt 1, 2 of 3 sterren krijgen (3 sterren is de beste score). Nieuw hang- en sluitwerk heeft tenminste SKG-keurmerk klasse 2.
 3. VKG Keurmerk. De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie is een brancheorganisatie. Bij de VKG kunnen bedrijven die kunststof ramen en deuren maken zich aansluiten. De VKG heeft strenge kwaliteitseisen en de aangesloten bedrijven worden regelmatig door de VKG gecontroleerd. fabrikanten met het VKG-keurmerk geven 10 jaar garantie op kozijnen en de montage ervan.
 4. FSC-keurmerk. FSC staat voor Forest Stewardship Council. De FSC controleert wereldwijd het bosbeheer. Als houten producten (in dit geval kozijnen) het FSC-keurmerk draagt, betekent dit dat het gebruikte hout op een duurzame manier is gekapt. Alle bedrijven in de keten die te maken hebben met het produceren van dit hout hebben zich aan de regels gehouden. Deze regels zijn opgesteld om verantwoord bosbeheer op het gebied van economische, ecologische en sociale aspecten te garanderen.

<4. De woningopname van de glaszetter

Isolatieglas offerte

Een goede glaszetter bekijkt en beoordeelt zelf het uit te voeren werk. Als hij of zij de ramen niet met eigen ogen gezien heeft voor aan de slag te willen gaan, moeten bij u alarmbellen af gaan. Dat is namelijk geen goed teken. Het is belangrijk dat er naar een aantal zaken gekeken wordt om een goed advies (en goede offerte) uit te brengen. Belangrijke vragen die onderzocht moeten worden zijn:

 1. Maatvoering: wat zijn de afmetingen van het huidige glas en het kozijn? Past isolerend glas met dikkere ramen in de kozijnen?
 2. Staat van de kozijnen: is bijvoorbeeld het houtwerk nog in orde? Is er vervanging van het hele of een deel van het kozijn nodig?
 3. Hang en sluitwerk: kan het huidige hang- en sluitwerk het gewicht van dikker en zwaarder glas aan?
 4. Stijger en glaskraan: is voor het vervangen van het glaswerk of kozijnen een stijger nodig of glaskraan (i.v.m. gewicht glas) om de werkzaamheden uit te kunnen voeren? Grote raampartijen en ramen op grote hoogten bepalen of er extra hulpmiddelen nodig zijn om glas of kozijnen te vervangen.
 5. Dakkapellen en dakramen: hoeveel zijn er en wilt u deze (ook) vervangen of van ander glas voorzien?
 6. Ventilatieroosters: zijn er extra ventilatieroosters nodig of wilt u die juist vervangen of verwijderen?
 7. Onderhoud: wanneer is een volgende onderhoudsbeurt nodig? Wat moet er gebeuren (schilderwerk, volledige vervanging of reiniging)?

5. Beoordelen van een offerte voor isolerend glas

Het vergelijken van een offerte kan best lastig zijn. Naast de prijs is het ook belangrijk om te kijken naar andere zaken, zoals garanties, materiaalgebruik en keurmerken die de kwaliteit van het werk bepalen. Kijk met een scherpe blik en voorkom problemen en onaangename verassingen achteraf.

Als u een glaszetter langs laat komen voor het bekijken van de ramen, dan krijgt u na afloop een offerte voor de werkzaamheden. Een offerte is altijd vrijblijvend en het moment om afspraken die u gemaakt heeft met de glaszetter op papier te laten zetten. Klopt er iets niet of ziet u het graag toch net wat anders, vraag dan een nieuwe offerte op. Hieronder enkele tips die u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste offerte:

 1. Een omschrijving van alle werkzaamheden van start tot schoonmaak.
  • Het aantal m2 glasoppervlak en/of kozijn.
  • De bijbehorende U-waarde van kozijnen en/of glas.
  • Het type en prijs van het nieuw aangebrachte kozijnen en/of glas .
  • Eventueel schilderwerk of aanpassingen aan kozijnen
  • Afspraken over meerwerk en de kosten daarvan.
 2. Toepassing van het btw op arbeidsloon van 21% naar 9%.
 3. Tijdsduur van de werkzaamheden.
 4. Eventueel afspraken over de voorbereiding en kosten voor het aanvragen van een vergunning.
 5. De certificering die het isolatie bedrijf heeft.
 6. De branchevereniging waar het bedrijf is aangesloten.
 7. De garanties die het bedrijf geeft en voor hoeveel jaar. Bij GBO aangesloten bedrijven geven vijf jaar garantie op de plaatsing van glas.

Wilt u aan de slag met isolerende ramen en kozijnen?

Bij het Regionaal Energieloket vindt u makkelijk een betrouwbare glaszetter die actief is bij u in de buurt. Ook leest u ervaringen van andere huiseigenaren die u kunnen helpen de voor u beste keus maken.