ventilatie

Soorten ventilatiesystemen en kosten

Bent u op zoek naar uitgebreide informatie over de verschillende mogelijkheden om uw woning goed te ventileren? Wilt u weten wat de voordelen en nadelen van de verschillende systemen zijn? En bent u benieuwd welk type ventilatie het beste is? Wilt u ook graag weten wat de kosten zijn? U leest het in dit artikel. 

Natuurlijke ventilatie (A)

Bij natuurlijke ventilatie wordt er gebruik gemaakt van luchtstromen die door natuurlijke variaties in temperatuur (van woon- naar slaapkamer bijvoorbeeld) en andere natuurkundige factoren ontstaan. In simpele bewoording noemen we dit ook wel “trek” of “tocht”. Het komt er op neer dat verse lucht van buiten naar binnen komt en vuile lucht van binnen naar buiten gaat zonder tussenkomst van een mechanisch apparaat. Ventilatie ontstaat door openingen in de muur of ramen (klapraampjes, roosters, luchtpijpen) of door naden en kieren bijvoorbeeld rondom kozijnen of dakranden. Via dezelfde weg wordt vuile lucht naar buiten toe geventileerd.

Voordelen

 • Geen extra elektriciteitsverbruik 
 • Geen geluid
 • Geen onderhoud

Nadelen 

 • Oncomfortabel: gevoel van kou en tocht
 • Hogere stookkosten omdat koude lucht opnieuw verwarmd moet worden
 • Inbraakgevoelig

Kosten

Het plaatsen van ventilatieroosters kost €100 tot €200.

Mechanische ventilatie (C, C+)

Bij mechanische ventilatie type C wordt er vuile lucht afgezogen in de woning. Verse lucht komt tegelijkertijd de woning binnen via ventilatieroosters en (kiep)ramen. Vaak kan mechanische ventilatie type C zelf aan en uitgezet worden. Door het uitzetten van de ventilatie wordt er bij goed geïsoleerde woningen weinig lucht ververst, wat tot een ongezond binnenklimaat kan leiden. 

Bij mechanische ventilatie type C is er afzuiging in de natte ruimtes. Dit zijn de badkamer, wc en de keuken. Er zijn vaak drie standen. Stand een gebruikt u als u niet thuis bent, stand twee als u thuis bent (ook ’s nachts) en stand drie bij bijvoorbeeld douchen, koken of als er visite is. 

Mechanische ventilatie type C uit jaren ‘80

Ventilatie type C werd veel in de jaren ’80 toegepast. Deze ventilatieboxen zijn verouderd en gebruiken veel stroom. Als u gebruik wilt blijven maken van deze vorm van mechanische ventilatie, loont het om de box te vervangen voor een energiezuinige variant. 

Ventilatie type C+: vraaggestuurde ventilatie

Het is mogelijk om mechanische ventilatie type C vraaggestuurd te maken. Vraaggestuurde ventilatie zorgt  voor een binnenklimaat met het juiste vocht en zuurstofgehalte. Met vraaggestuurde mechanische ventilatie worden er in de woning, in verschillende vertrekken zoals de slaapkamer, keuken en woonkamer vocht- en/of CO2-sensoren geplaatst. Zo kan er per ruimte bepaald worden of er meer of minder lucht afgevoerd moet worden. Verderop in het artikel leest u meer over de verschillende mogelijkheden van vraaggestuurd ventileren. 

Voordelen mechanische ventilatie type C

 • Afvoer van vocht en vuil
 • Gezonder binnenklimaat 
 • Kan vraaggestuurd gemaakt worden

Nadelen

 • Relatief hoge stookkosten 
 • Gevoel van tocht in huis
 • Roosters in ramen of kozijnen welke koudebruggen vormen 
 • Afvoerbuizen nodig
 • Hogere elektriciteitsrekening
 • Geluid 
 • Onderhoud aan ventilatiebox nodig, zoals het vervangen van filters 

Kosten

Kosten voor het nieuw laten aanleggen van mechanische ventilatie type C met kanalen en CO2 sturing kost €4.500 tot €8.500. 

Het vervangen van een oude ventilatiebox voor een nieuwe energiezuinige variant kost €400 – €600. Het plaatsen van extra ventilatieroosters kost €100 tot €200.

Voorwaarden

Voor het goed werken van mechanische ventilatie type C, is het belangrijk dat er voldoende kiepramen of roosters open kunnen om verse lucht de woning in te halen. 

Balansventilatie (type D)

Balansventilatie is een systeem waarbij zowel de afvoer als de aanvoer van lucht mechanisch geregeld wordt. Er wordt evenveel oude lucht afgevoerd als dat er schone lucht wordt aangevoerd. De luchtstromen zijn als het ware in ‘balans’, vandaar de term ‘balansventilatie’. 

Balansventilatie kan lokaal of centraal geregeld worden. Als het centraal geregeld wordt, is er een ventilatiebox die de aanvoer en afvoer van lucht regelt voor het hele huis. Door een buizensysteem wordt de lucht van en naar de verschillende woonvertrekken vervoerd. Als de balansventilatie lokaal geregeld is, is er per woonruimte een aparte ventilatiebox, meestal in de gevel. Deze zorgt voor de aanvoer en afvoer van lucht in die specifieke woonruimte. Denk hierbij aan een gezamenlijke of aparte woonkamer en keuken. 

Warmteterugwinning bij balansventilatie

Balansventilatie (centraal en decentraal) is tegenwoordig meestal gecombineerd met een zogenaamde warmteterugwinunit. In deze unit wordt warmte uit de afgevoerde lucht teruggewonnen, en afgegeven aan de schone lucht die wordt aangevoerd. In de winter is de schone lucht van buiten natuurlijk koud. Door warmte terug te winnen en af te geven aan de schone lucht van buiten, wordt lucht van een comfortabele temperatuur het huis binnen gehaald. Dit is aangenamer en er is minder energie nodig om de lucht die binnen wordt gehaald te verwarmen. Een balansventilatiesysteem kost wel elektriciteit. 

Bypass voor in de zomermaanden

In de zomer kunt u met een bypass systeem ervoor zorgen dat er geen warmte wordt uitgewisseld, waardoor de aangevoerde schone lucht niet de warmte aanneemt van de opgewarmde lucht in huis. Dit is vooral prettig als het ‘s avonds is afgekoeld en u de koude lucht van buiten graag binnen wilt halen. 

Vraaggestuurde balansventilatie

Balansventilatie (met warmteterugwinning) kan ook vraaggestuurd zijn. Dit kan met lokale en centrale balansventilatie. Vraaggestuurde balansventilatie werkt met vocht- en/of CO2-sensoren. Zo kan er bepaald worden of er meer of minder lucht afgevoerd moet worden. Vraaggestuurde ventilatie zorgt zo voor een binnenklimaat met het juiste vocht en zuurstofgehalte. Verderop in dit artikel leest u meer over vraaggestuurd ventileren. 

Centrale balansventilatie 

Bij centrale balansventilatie wordt de aanvoer en afvoer van lucht vanaf een punt geregeld. Een ventilatiebox zit meestal onder het dak waar twee buizen door het dak steken, een voor de aanvoer en een voor de afvoer van lucht. Er lopen buizen naar de verschillende woonruimtes. Afvoer van lucht gebeurt meestal uit de natte ruimtes, zoals keuken, badkamer en wc. Aanvoer van schone lucht gebeurt in ‘droge’ woonruimtes zoals woonkamer en slaapkamers. Er zitten roosters in de deuren of er is ruimte onder de binnendeuren om de luchtstromen te kunnen laten bewegen door de verschillende ruimtes. Zo wordt de circulatie van lucht in de woonruimtes in balans gehouden. 

Centrale balansventilatie: bestaande bouw vs. nieuwbouw

Dit systeem is vaak moeilijk toe te passen in bestaande bouw, omdat het aanleggen van kanalen dan lastig is. Daarom wordt dit systeem vooral toegepast bij nieuwbouw. Het kan ook bij bestaande bouw toegepast worden, als er bijvoorbeeld een bestaande koof met al leidingwerk het bijvoorbeeld makkelijk maakt om de buizen weg te werken, of bij een plat dak waar het buizensysteem overheen gelegd kan worden in plaats van in huis.

Als u een grotere verbouwing gaat laten uitvoeren en u heeft een grote woning met veel verschillende woonvertrekken, is het slim om naar deze optie te kijken. Bij veel kamers wordt het namelijk steeds minder rendabel om per ruimte afzonderlijk te gaan ventileren met een ventilatiebox.

Voordelen

 • Altijd voldoende verse lucht 
 • Lagere stookkosten door warmteterugwinning
 • Gezond binnenklimaat
 • Kan vraaggestuurd worden toegepast 

Nadelen

 • Geluid
 • Hogere elektriciteitsrekening
 • Ruimte voor kanalen nodig
 • Niet makkelijk toepasbaar in bestaande bouw

Kosten

Het aanleggen van een centraal balansventilatiesysteem met daarbij de ventilatiebox en het plaatsen van kanalen kost rond €4.000 tot €9.000. Dat is inclusief warmteterugwinning en CO2 sturing. 

De kosten zitten vooral in het plaatsen van het buizensysteem. Als in uw woning al mechanische ventilatie type C aanwezig is, zijn er al afvoerkanalen. Er hoeven dan alleen aanvoerkanalen en een nieuwe ventilatiebox geplaatst te worden. Daardoor zullen de kosten lager uitvallen. Anderzijds is bij een grotere woning meer lengte aan buizen nodig, wat de kosten hoger doet uitvallen. 

Besparing

Met centrale balansventilatie kunt u gemiddeld 10% tot 15% op uw stookkosten besparen. 

Voorwaarden

 • Goed luchtdicht huis met geen naden en kieren
 • Lucht moet vrij kunnen stromen. Er is minimaal 1,5 cm ruimte nodig tussen binnendeuren en drempels. Of ventilatieroosters in binnendeuren of binnenmuren zijn nodig. 
 • Systeem mag niet uitgezet worden (behalve in geval van bijv. een ramp met luchtvervuiling oid wanneer ramen en deuren gesloten moeten worden)
 • Goed gebruik: er zijn verschillende standen die voor optimaal gebruik aangepast kunnen worden, afhankelijk van de situatie (bijv. bij afwezigheid laagste stand, bij koken of douchen stand 2, bij was drogen of veel mensen in huis stand 3)
 • Goed (deskundig) onderhoud en schoonhouden van de installatie (anders kunnen gezondheidsproblemen en geluidsoverlast optreden)

Nieuwe ontwikkelingen: centrale balansventilatie zonder kanalen

Er is nog niet zo lang een systeem op de markt waarbij centrale balansventilatie toegepast kan worden zonder dat er extra kanalen geplaatst hoeven worden. Dit systeem kan toegepast worden als er al mechanische ventilatie type C in de woning aanwezig is. Een voorwaarde voor het toepassen van dit systeem, is dat er een centraal open trappenhuis is waar alle kamers in huis aan grenzen. Het trappenhuis wordt als het ware gebruikt als ventilatiekanaal. Ook is het noodzakelijk dat er onder de deuren van de kamer die geventileerd worden, een paar centimeter ruimte beschikbaar is. Daarnaast zal bij elke deur een zogenaamde mixfan worden geplaatst. 

Het werkt als volgt: de ventilatiebox zorgt voor verse lucht in het trappenhuis. De verse lucht verspreidt zich naar de verschillende kamers door de open ruimte onder de deuren. De mixfan met CO2 sensoren zorgt voor de afvoer van lucht uit de kamers. Als de CO2 concentratie in een kamer stijgt, zal de mixfan meer lucht wegventileren, waardoor meer verse lucht onder de deur door zal komen. Als de CO2 concentratie in het trappenhuis stijgt, zal de balanventilatieunit zorgen voor meer verse lucht in het trappenhuis. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt via de bestaande mechanische ventilatie type C kanalen in de badkamer, wc en keuken. Uit deze lucht wordt ook de warmte teruggewonnen.  

Lokale balansventilatie (of: decentrale balansventilatie)

Bij lokale balansventilatie wordt per ruimte geventileerd. Bij dit systeem wordt een ventilatiebox, die de aanvoer en afvoer van lucht regelt, in een individuele ruimte toegepast. De box komt door de gevel. Bij dit systeem zijn geen buizen nodig die naar de verschillende woonruimtes lopen. Het is daardoor makkelijker toe te passen bij bestaande woningen. Er kan ook gekozen worden om alleen ruimtes waar daadwerkelijk wordt gestookt te voorzien van lokale balansventilatie, zoals de woonkamer en keuken. In slaapkamers wordt niet altijd gestookt, waardoor de warmteterugwinning minder relevant is. 

Voordelen

 • Gezond binnenklimaat
 • Lagere stookkosten
 • Kan vraaggestuurd worden toegepast 
 • Makkelijk toepasbaar in bestaande bouw
 • Geen ruimte voor kanalen nodig

Nadelen

 • Geluid
 • Hogere elektriciteitsrekening
 • Relatief duur
 • Voor elke woonruimte is een ventilatiebox nodig. Dit vraagt relatief veel onderhoud en bijkomende extra kosten ten opzichte van centrale balansventilatie

Kosten

Een decentrale ventilatiebox kost per groot vertrek tussen de €600 en €1.750. De prijs varieert afhankelijk van de grootte van de ruimte, of het systeem vraaggestuurd is en of warmteterugwinning is toegepast. 

Besparing

Met decentrale balansventilatie kunt u gemiddeld 5% op uw stookkosten besparen. 

Voorwaarden

 • Goed luchtdicht huis zonder naden en kieren
 • Muurdoorvoer is noodzakelijk
 • Plaatsing is afhankelijk van type vertrek. Voor optimaal rendement is het belangrijk te letten op de vorm van de ruimte bij het plaatsen van decentrale ventilatie. 
 • De unit werkt op elektriciteit, dus dat moet zich binnen het bereik bevinden. 
 • De ruimte waar het binnendeel van de unit geplaatst wordt, moet vorstvrij zijn
 • Voor goed functioneren dienen de filters eens per 2 jaar vervangen te worden

Nieuwe ontwikkelingen: lage temperatuurconvectoren als decentrale ventilatie units

Er zijn ook moderne lage temperatuur convectoren op de markt die ook meteen ventileren. Deze convectoren hebben een buis door de gevel wat werkt als een decentrale ventilatieunit. Ze verwarmen en ventileren tegelijk. Let hierbij op dat dit niet wordt verward met ventilatoren die aan lage temperatuur convectoren worden toegevoegd om de warmte sneller door de ruimte te verdelen. Met deze ventilatoren wordt namelijk alleen de lucht van de verwarming verspreid en niet daadwerkelijk geventileerd met schone lucht van buiten. 

Mechanische ventilatie met warmtepomptechniek (type E)

Mechanische ventilatie type C kan ook gecombineerd worden met warmteterugwinning door middel van een ventilatiewarmtepomp. Uit de afgevoerde lucht wordt warmte onttrokken en gebruikt om water mee te verwarmen. Dit water wordt naar de cv-ketel geleid, waardoor de cv-ketel minder hard hoeft te werken om water te verwarmen. Dit kan schelen op de stookkosten. 

Het toepassen van een ventilatiewarmtepomp is geen slimme oplossing voor het voorsorteren op een aardgasvrije woning. Dit komt omdat het een hybride opstelling is, waarbij het samen met de cv-ketel werkt. Daarnaast is de hoeveelheid warmte die op deze manier wordt teruggewonnen beperkt. 

Voordelen

 • Lagere stookkosten door terugwinning warmte en afvoer vocht
 • Geen extra kanalen nodig voor de aanvoer van schone lucht 

Nadelen

 • Geluid
 • Onderhoud
 • Geen verhoging van het comfort, omdat er koude lucht de woning in komt
 • Niet geschikt voor het voorsorteren op een aardgasvrije toekomst, omdat het een hybride systeem is welke met een warmtepomp werkt
 • Relatief veel onderhoud vanwege meerdere apparaten die met elkaar in verbinding staan

Kosten

Het plaatsen van een ventilatiewarmtepomp kost €2.500 tot €4.500. Hierbij is geen rekening gehouden met subsidie. Er is in 2020 een subsidie voor warmtepompen, genaamd de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Meer informatie vindt u op onze pagina met subsidies

Besparing

Met een ventilatiewarmtepomp bespaart u in een gemiddelde eengezinswoning ongeveer € 190 per jaar op uw energierekening. 

Voorwaarden

 • U heeft een cv-ketel in uw woning
 • Er zijn voldoende ventilatieroosters voor aanvoer van lucht 
 • Ruimte voor de ventilatiewarmtepomp 

Verschillende vormen van vraaggestuurd ventileren

Mechanische ventilatie type C en balansventilatie kunnen vraaggestuurd gemaakt worden. Dit zorgt voor een optimaal gezond binnenklimaat. Er zit echter geen economisch voordeel aan. Er zijn verschillende varianten van vraagsturing. Balansventilatie wat nu wordt toegepast is in veel gevallen standaard met warmteterugwinning uitgerust. 

Tijdschakelaar

Vraaggestuurd ventileren met een tijdschakelaar is de meest eenvoudige vorm van vraaggestuurd ventileren. Met een tijdschakelaar kan worden ingesteld dat  gedurende de periode dat u thuis bent er voldoende geventileerd wordt. 

CO2 sensoren

CO2 sensoren worden gebruikt om te meten of er meer of minder mensen aanwezig zijn in de woning, om hier vervolgens de hoeveelheid ventilatie op aan te passen.. Dit soort sensoren zijn bijvoorbeeld geschikt voor in woonkamer en keuken, waar de hoeveelheid personen kan variëren. 

Vochtsensoren

Vraaggestuurd ventileren met vochtsensoren is een meer directe manier van ventileren. Bij vochtsensoren kunt u de gewenste luchtvochtigheid instellen. De sensoren meten de hoeveelheid vocht en als de luchtvochtigheid hoger wordt dan de ingestelde waarde, zal de ventilatie aangepast worden. Vochtsensoren zijn vooral in natte ruimtes, zoals de badkamer en waskamer handig om te gebruiken. 

Onderhoud, vervangen en levensduur van ventilatiesystemen

Alle soorten mechanische ventilatie (type B, C, D en E) hebben onderhoud nodig aan de ventilatieboxen. Het onderhouden en reinigen van een ventilatiesysteem is belangrijk voor het goed functioneren van het systeem en het behouden van een gezond binnenklimaat. Als een ventilatiesysteem niet goed wordt onderhouden, kan de lucht in huis alsnog ongezond worden. Na gemiddeld 15 jaar is een ventilatiesysteem aan vervanging toe. 

Onderhoud ventilatieboxen

Om een ventilatiesysteem goed te onderhouden is het belangrijk om elk half jaar de filters te vervangen en elke vier jaar de kanalen te laten inspecteren en indien nodig schoon te (laten) maken. Daarnaast is het onderhouden van de ventilatiebox ook belangrijk. U kunt elke twee jaar een monteur langs laten komen voor onderhoud. Voor balansventilatie is het aanvullend belangrijk om ieder jaar de ventielen waar de lucht in- en afgevoerd wordt te (laten) reinigen. Hierbij is het belangrijk dat ze in dezelfde stand worden teruggeplaatst. 

Levensduur ventilatiesysteem

Een mechanische ventilatiebox gaat gemiddeld 15 jaar mee. U kunt aan verschillende dingen merken dat de ventilatiebox en mogelijk andere onderdelen van het systeem aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld als u meer geluid hoort dan normaal, een hogere energierekening heeft dan u gewend bent zonder andere verklaring of als  u vaker last heeft van klachten die bij onvoldoende gezonde lucht horen. 

Oudere ventilatieboxen uit de jaren ‘80

Oude ventilatieboxen van type C uit de jaren ‘80 gebruiken veel stroom. Dat komt omdat ze wisselstroom gebruik in plaats van gelijkstroom. Het loont om bij deze boxen goed te kijken naar de staat van het onderhoud en eventueel de boxen te vervangen voor een meer energiezuinige variant die vraaggestuurd is. Naast energiezuinig zijn nieuwe ventilatieboxen vaak ook stiller, minder slijtagegevoelig en minder afhankelijk van onderhoud. 

De beste optie is om te kiezen voor balansventilatie met warmteterugwinning. Als er al mechanische ventilatie type C in de woning aanwezig is, kunnen de reeds aanwezige afvoerbuizen worden gebruikt voor centrale balansventilatie. Er hoeven dan alleen nog aanvoerbuizen te worden geplaatst. De bestaande ventilatiebox wordt vervangen door een ventilatiebox met balansventilatie. 

Kosten vervangen ventilatiebox

Het vervangen van een oude mechanische ventilatiebox voor een nieuwe ventilatiebox met CO2 sturing kost €400 tot €600.

Onderhoudscontract voor ventilatieboxen

Kijk bij het aanschaffen en installeren van een nieuw ventilatiesysteem of nieuwe ventilatiebox of u ook een onderhoudscontract kunt afsluiten. Zo bent u er zeker van dat het ventilatiesysteem in uw woning goed blijft functioneren en het gezonde binnenklimaat behouden blijft. 

Energielabel voor ventilatieboxen

Sinds 2016 hebben ventilatieboxen een energielabel. Hier staat ook op hoeveel geluid het systeem maakt. Het maximale geluidsniveau is 45 decibel (dB). 

Wanneer pas ik welk ventilatiesysteem toe? 

Als we kijken naar  de beste variant van ventilatie voor een gezond binnenklimaat, energiebesparing en voorbereiden op een aardgasvrije toekomst is centrale of lokale balansventilatie met warmteterugwinning en eventueel vraagsturing de beste optie. Er is echter een uitzondering: als uw woning onvoldoende luchtdicht is, heeft balansventilatie met warmteterugwinning geen zin. Er wordt dan door naden en kieren alsnog koude lucht de woning ingehaald. U ziet hieronder overzichtelijk wanneer welk ventilatiesysteem toegepast kan worden.

Natuurlijke ventilatie

 • Als u overweegt natuurlijke ventilatie om te laten bouwen naar balansventilatie met warmteterugwinning, is het noodzakelijk eerst de woning luchtdicht te maken. Anders komt alsnog koude lucht de woning binnen, wat de werking van het balansventilatiesysteem teniet doet. 

Mechanische ventilatie type C

 • Als u mechanische ventilatie type C heeft en u overweegt er balansventilatie met warmteterugwinning van te maken, is het noodzakelijk eerst de woning luchtdicht te maken. Anders komt alsnog koude lucht de woning binnen, wat de werking van het balansventilatiesysteem teniet doet.  

Decentrale balansventilatie

 • Kleine woningen met weinig verschillende woonruimtes die geventileerd moeten worden
 • Als u alleen bepaalde ruimtes waar u stookt wilt ventileren, zoals woonkamer en keuken
 • Als u goed wilt ventileren maar geen grote verbouwing in huis wilt 

Centrale balansventilatie

 • Nieuwbouwwoningen
 • Bestaande woningen waar al mechanische ventilatie type C (afvoer) aanwezig is.
 • Bestaande woningen waarvoor een grotere renovatie wordt gedaan en er kans is om aan- en afvoer kanalen te plaatsen
 • Bestaande woningen met veel woonvertrekken: het kan financieel gunstiger uitvallen om een wat grotere ingreep met plaatsen van buizen te laten uitvoeren dan in iedere woonruimte decentrale ventilatie toe te passen met bijkomende kosten en onderhoud 
 • Bij een plat dak kunnen de buizen op het dak geplaatst worden. Deze buizen moeten wel goed worden geïsoleerd om warmteverlies tegen te gaan. Het kan van invloed zijn op het rendement van het systeem. 
 • Bestaande woning met een centraal trappenhuis waar alle woonvertrekken aan grenzen en waar mechanische ventilatie type C aanwezig is. Hier kan centrale balansventilatie zonder aanvoerkanalen worden toegepast
 • Bestaande woning met centrale koof waar aan- en afvoerbuizen makkelijk weggewerkt kunnen worden
 • Bestaande woningen met verlaagde plafonds waarachter de aan- en afvoerbuizen weggewerkt kunnen worden

Waarom liever balansventilatie met WTW en niet ventilatie type E?

Balansventilatie met warmteterugwinning en een ventilatiewarmtepomp hebben allebei het voordeel dat warmte wordt teruggewonnen uit de ventilatielucht. Toch heeft centrale of lokale balansventilatie met warmteterugwinning altijd de voorkeur ten opzichte van een ventilatiewarmtepomp om de volgende redenen:

 • Er wordt meer warmte teruggewonnen wat dus meer op de stookkosten scheelt
 • Er is meer comfort omdat er geen koude luchtstromen in huis zijn door roosters of ramen
 • Er is geen overmatige ventilatie of kans op onderdruk, de ventilatiestromen zijn namelijk altijd in balans 
 • Het is toekomstbestendiger: het systeem is onafhankelijk van uw manier van verwarmen in huis en is dus geschikt voor cv-ketel, stadsverwarming, warmtenet of warmtepomp.