Wat is ventilatie?

Bent u benieuwd hoe u met goede ventilatie kunt besparen op uw energierekening en zorgt voor een gezond binnenklimaat? In dit verdiepende artikel wordt besproken wat ventilatie is, hoe het voor een gezond binnenklimaat zorgt, welke types er zijn en hoe deze voor besparing kunnen zorgen op uw energierekening.  

Ventilatie is de verversing van lucht in een woning of ruimte. Hierbij wordt ‘vuile’ lucht vervangen voor schone zuurstofrijke lucht. Het verversen van lucht kan op een passieve of actieve manier gebeuren. Passieve ventilatie gebeurt door bijvoorbeeld infiltratie door naden- en kieren, open ramen en roosters. Actieve ventilatie gebeurt via mechanische ventilatie, zoals een ventilatiebox, waarbij aanvoer en/of afvoer van lucht actief geregeld is. 

Bij een slecht geïsoleerde woning met veel naden en kieren komt er op een natuurlijke passieve manier frisse en schone lucht naar binnen. Als een woning goed wordt geïsoleerd en goede naad- en kierdichting wordt toegepast, gebeurt dat een stuk minder. Alleen door het openzetten van ramen of roosters kan nog passief lucht de woning in gehaald worden. Het actief verversen van lucht wordt dan een stuk belangrijker. Actieve ventilatie zorgt ervoor dat er verse lucht actief van buiten in de woning komt en dat vuile lucht actief uit de woning wordt afgevoerd. 

Waarom is goede ventilatie belangrijk? 

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat. In veel woningen in Nederland is het binnenklimaat ongezond doordat vocht en vuil in de lucht onvoldoende worden afgevoerd en onvoldoende zuurstof wordt aangevoerd. Dit kan leiden tot schimmelvorming en gezondheidsklachten zoals allergieën, irritatie van slijmvliezen, luchtwegproblemen en ogen. Daarnaast is een vochtig binnenklimaat erg geschikt voor huisstofmijten. 

Veel woningen blijken naast vocht en vuil ook te hoge concentraties schadelijke fijnstoffen en CO2 te hebben. Dit wordt vaak niet meteen opgemerkt. Door uw woning goed te ventileren zorgt u ervoor dat vuile en vochtige lucht de woning verlaat en er voldoende toevoer is van schone lucht. Hiermee zorgt u voor een gezond binnenklimaat en voorkomt u vochtproblemen in huis.

Lees meer over het belang van goede ventilatie in uw woning.

Welke soorten ventilatie zijn er? 

Er zijn verschillende manieren om lucht in een woning of ruimte te verversen door ventilatie. In het algemeen zijn er vier soorten ventilatie van woningen en ruimtes te onderscheiden. Vaak worden de verschillende types nog op de oude manier ingedeeld aan de hand van letters, namelijk A tot en met E. Inmiddels is er een nieuwe indeling, omdat er nieuwe systemen zijn die ergens tussenin vielen. De nieuwe indeling VST1 tot en met VST7, oftewel ‘ventilation system type’. De varianten zijn: 

  • Natuurlijke ventilatie (VST1 of A): Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer.
  • Mechanische ventilatie (VST2-VST4 of B, C, C+ en E): Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (of andersom). 
  • Balansventilatie met warmteterugwinning (VST5-VST7 en D): Mechanische toevoer én afvoer,

Meer informatie over de verschillende soorten ventilatie kunt u vinden in het artikel over de voordelen en nadelen van de verschillende type ventilatiesystemen.

Hoe beïnvloedt ventilatie uw energierekening?

Goed ventileren met een mechanisch systeem kost elektriciteit. Daarentegen helpt het op verschillende manieren om energie te besparen. Hieronder leest u welke invloed ventileren op uw energierekening heeft.  

  • Door vocht af te voeren wordt de lucht in huis droger. Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht. Zo bespaart goed ventileren op uw stookkosten.
  • Met warmteterugwinning (WTW) kunt u de koude verse lucht die het huis binnenkomt ‘opwarmen’ met de warmte die aanwezig is in de vuile afvoerlucht. Zo dalen uw stookkosten.
  • Door goed te ventileren voorkomt u vochtproblemen, zoals schimmel. Door het voorkomen van vochtproblemen bespaart u op lange termijn op kosten die u anders mogelijk kwijt was geweest aan het verhelpen van de vochtproblemen. 
  • Voor alle ventilatie (behalve natuurlijke ventilatie) is elektriciteit nodig. Uw elektriciteitsrekening zal dus iets stijgen. Bij balansventilatie met WTW maakt u dit weer ruimschoots goed, door veel warmte te besparen. 
  • Balansventilatie met WTW zorgt ervoor dat u een veel kleinere warmtepomp nodig hebt (minder vermogen), waardoor de warmtepomp minder elektriciteit verbruikt. 
  • Door ventilatie vraaggestuurd te maken, werkt de ventilatie alleen wanneer het nodig is. Dit kan besparen op de elektriciteitskosten, maar kan ook in sommige gevallen ook voor stijging zorgen. Als u nu te weinig ventileert, zal het apparaat meer gaan ventileren dan u gewend bent. 

Benieuwd welk type voor u het beste is? U leest het in het artikel over het kiezen van een geschikt ventilatiesysteem.