Zonnepanelen

Wat kosten zonnepanelen?

De tijd dat de prijs van zonnepanelen flink daalde is inmiddels achter de rug. Van enkele euro’s per Wattpiek jaren geleden tot nu, ongeveer 1,25 euro per Wattpiek (het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek, afgekort ook wel prijs per Wp genoemd). In de afgelopen jaren is de prijs voor zonnepanelen nog maar licht gedaald en daarmee is de zonnepanelenmarkt volwassen geworden. In dit artikel laten we u zien hoe de prijs zich heeft ontwikkeld en wat u nu betaalt voor een compleet zonnepanelenpakket. Daarnaast krijgt u een aantal tips om te voorkomen dat u straks meer betaalt dan nodig is. En leest u over de gunstige salderingsregeling.

DISCLAIMER: geen btw meer op zonnepanelen
Sinds 1 januari 2023 is de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen afgeschaft. De btw is omlaag gegaan van 21% naar 0%. Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.
Particulieren hoeven de btw dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst. 

Prijsontwikkeling zonnepanelen afgelopen jaren

De gemiddelde prijs van zonnepanelen per Wp (peildatum januari 2024) ligt op een bedrag van €1,25. Deze prijs per Wp komt voort uit onderzoek waarbij gekeken is naar de gemiddelde prijs voor 10 zonnepanelen (van 400 Wp) inclusief btw, installatie en (seriële) omvormer. In de tabel ziet u de prijs van zonnepanelen per Wp vanaf 2012.

Jaar Prijs per Wp
2012 1,75 euro
2014 1,56 euro
2016 1,47 euro
2018 1,33 euro
2020 1,26 euro
2021 1,20 euro
2022 1,83 euro
2023 1,24 euro

In de loop van de jaren is de prijs van zonnepanelen behoorlijk gedaald. Er lijkt inmiddels een duidelijke afvlakking van de prijsdaling op te treden. In 2009 was de prijs per Wp nog €3,60 en in 2024 betaalt u nog slechts €0,80 tot €1,80 per Wp. De prijs per Wp is sterk afhankelijk van het soort paneel en omvormer die u kiest.

Hoe is de prijs van een zonne-energiesysteem opgebouwd?

De aanschaf van zonnepanelen is een investering die is op te delen in de volgende componenten:

 • Het aanschaffen van de zonnepanelen zelf (50%)
 • De aanschaf van een omvormer (20%)
 • De kosten van het montagesysteem en de kabels (10%)
 • De kosten van de installatie en het advies (20%)

Hier bovenop kwam tot 1 januari 2023 de btw (21%) die in de meeste gevallen voor particulieren was terug te vragen bij de Belastingdienst.

Kosten voor meerwerk
Het kan voorkomen dat er naast de standaard installatiekosten ook meerwerk geleverd moet worden. Iedere woning is anders. Daardoor kan het voorkomen dat extra werkzaamheden nodig zijn om de zonnepanelen goed te kunnen installeren. Denk daarbij aan steile daken, het aansluiten van zonnepanelen op meerdere dakvlakken of aanpassingen aan de meterkast. De mogelijke kosten voor meerwerk is maatwerk per woning, en worden daarom niet in de prijs per Wp meegenomen.

Prijs standaard zonnepanelen pakketten

De prijs per Wp wordt ook bepaald door het aantal zonnepanelen dat u aanschaft, het soort paneel en welke omvormer u kiest. Als u bijvoorbeeld veel zonnepanelen aanschaft zal de prijs per Wp wat lager zijn. Andersom geldt dat als u voor een premium zonnepaneel gaat met micro omvormers, de prijs juist hoger uitvalt. In onderstaande tabel is uitgegaan van 400 Wp panelen en een prijs van €0,80 tot €1,80 per Wp. Waar de prijs die u betaalt voor u zonnepanelen systeem vanaf hangt leest u verderop in dit artikel.

Panelen € per Wp Aantal Wp Gemiddelde besparing

(kWh per jaar)

Investering
6  €0,80 – €1,80  2.400  2.160  €1.900 – €4.300
8  €0,80 – €1,80  3.200  2.880  €2.560 -€ 5.760
10  €0,80 – €1,80  4.000  3.600  €3.200 – €7.200
12  €0,80 – €1,80  4.800  4.320  €3.850 – €8.650
14  €0,80 – €1,80  5.600  5.040  €4.500 – €10.100
16  €0,80 – €1,80  6.400  5.760  €5.100 – €11.500

Prijzen zonnepanelen berekenen

De aanschafprijs van zonnepanelen kan het beste worden aangeduid in euro per Wp. Elk zonnepaneel heeft een bepaald vermogen dat uitgedrukt wordt in Wp. Gemiddeld heeft een zonnepaneel 400 Wp vermogen. Dit betekent dat onder “standaard” omstandigheden ongeveer 400 Watt per seconde aan elektriciteit opgewekt wordt.

Wat betekent Wp voor uw elektriciteit opbrengst?

In het Nederlandse klimaat is de zon niet altijd even sterk en is de zon soms bedekt door wolken. Daarnaast zijn er meer zonuren in de zomer dan in de winter en zorgt dat voor een wisselende opbrengst gedurende het jaar. Om een goede vergelijking te maken worden zonnepanelen daarom getest onder “standaard” omstandigheden. Deze omstandigheden zijn te vergelijken met een klimaat in Californië, Japan of Kreta.

Om de elektriciteitsopbrengst van zonnepanelen in het Nederlandse klimaat te berekenen gebruikt u daarom een correctiefactor. Met de correctiefactor rekent u eenvoudig uit wat de jaaropbrengst in kWh is, per Wp vermogen. De correctiefactor voor Nederland is in de meeste delen van het land 0,9. Dit kan afwijken op plekken waar de zon meer schijnt, zoals in Zeeland of aan de kust. In Nederland wekt u 0,9 kWh elektriciteit per jaar op met elke Wp die u aan zonnepanelen op uw dak plaatst.

Ook als u op vakantie bent en geen elektriciteit verbruikt, leveren zonnepanelen geld op!

Factoren die de prijs van zonnepanelen bepalen

Per Wp of jaarlijkse elektriciteitsopbrengst (kWh) wilt u weten wat de investering is die daartegenover staat. Dit wordt gedaan door te kijken naar de prijs per Wp. Hoe lager de prijs per Wp des te goedkoper uw zonnepanelensysteem en des te korter de terugverdientijd. De prijs per Wp is afhankelijk een aantal factoren.

 • Soort zonnepaneel: mono- of polykristallijn
 • Type dak: Zonnepanelen op een schuin dak zijn iets goedkoper dan op een plat dak. Daarnaast betaalt u extra voor zonnepanelen op verschillende dakvlakken.
 • Type omvormer: Een “standaard” string omvormer is goedkoper (serie-schakeling) dan een omvormer met power optimizers of micro-omvormers (parallel-schakeling).
 • Aantal panelen: Hoe meer zonnepanelen u aanschaft, hoe lager de prijs per Wp is.
 • Kwaliteit: Een B-merk zonnepaneel kost een stuk minder. In dit artikel wordt uitgegaan van A-merk panelen met alle benodigde keurmerken.
 • Vermogen per paneel: Wilt u meer dan het gemiddelde vermogen van 360 Wp per paneel? Dan betaalt u ook iets meer.
 • Garanties: Standaard krijgt u installatie-, product en opbrengstgaranties. Wilt u extra garanties? Dan betaalt u daar ook iets meer voor.

Prijs zonnepanelen o.b.v. het aantal panelen

De belangrijkste factor die bepaalt hoe duur zonnepanelen zijn, is het aantal zonnepanelen. Het is simpelweg duurder om een grotere installatie aan te schaffen. Daar staat tegenover dat de voorrijkosten en arbeidskosten per paneel of Wp omlaag gaan. Een gemiddelde woning met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.300 kWh, heeft ongeveer 9 zonnepanelen van 400 Wp nodig om zelfvoorzienend te zijn. Dat is in totaal 3.600 Wp zonne-energie vermogen. Met een correctiefactor van 0.9 komt u dan uit op een opbrengst van 3.240 kWh op jaarbasis. Dit is een besparing van €1.135 per jaar (€0,35 per kWh, prijspeil januari 2024).

Het aanschaffen van een compleet zonnepanelenpakket met 10 zonnepanelen kost ongeveer €3.200 tot €7.200. Dat komt neer op een prijs per Wp van €0,80 tot €1,80.

Prijsverschil monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen

Polykristallijne zonnepanelen

Monokristallijne zonnepanelen zijn zwarte panelen die momenteel het vaakst geïnstalleerd worden in Nederland. Polykristallijne zonnepanelen zijn de typische blauwe zonnepanelen. Deze panelen werden tot een paar jaar geleden veel verkocht omdat de prijs lager lag dan monokristallijne panelen. De monokristallijne panelen zijn bijna volledig zwart en dat vinden veel mensen de mooiste optie.

Als u puur kijkt naar de kwaliteit dan is er een duidelijk onderscheid te maken tussen panelen. Zonnepaneelmerken zijn in te delen in verschillende kwaliteitsklassen: A+, A-, B- en C-klasse panelen. Het is aan te raden om altijd voor minimaal A-klasse panelen te gaan. De meeste installateurs in Nederland bieden A en A+ kwaliteit.

Prijs dunne film zonnepanelen

De dunne film zonnepanelen zijn kleiner van stuk en hebben voorlopig een lagere opbrengst per paneel. Daarbij is de efficiëntie van een paneel ook minder goed. Heeft u bijvoorbeeld een klein dak vol gelegd met dunne film zonnepanelen dan levert dit minder elektriciteit op dan een vol dak met poly- of monokristallijne zonnepanelen. Daartegenover staat dat dunne film panelen goedkoper zijn per paneel. Dunne film zonnepanelen presteren dus het minst, maar zijn wel het goedkoopst.

Op dit moment is het erg moeilijk om aan dunne film panelen te komen. De monokristallijne, en in veel mindere mate polykristallijne panelen, zijn in de loop van de tijd een stuk interessanter geworden en in prijs gedaald. Hierdoor is de vraag naar dunne film panelen laag geworden. Er zijn veel innovaties op dit vlak, dus mogelijk dat hier snel verandering in komt.

Rendement en terugverdientijd zonnepanelen

Het financiële rendement van een investering in zonnepanelen kunt u vergelijken met geld wegzetten op een spaarrekening. U krijgt over dat bedrag rente van de bank en dat geldt ook bij een investering in zonnepanelen. De besparing op uw energierekening dankzij de zonnepanelen kunt u in dit geval zien als de ‘rente’ die u krijgt over de investering die u doet.

Het rendement op zonnepanelen is afhankelijk van meerdere factoren. Een voorbeeld van een factor is de oriëntatie van uw dak of de aanschafkosten van de installatie. Regionaal Energieloket hanteert voor de rendementsberekeningen voor zonnepanelen de Standaard Rekenmethode van Milieu Centraal. Deze methode gaat uit van realistische en enigszins conservatieve aannames:

 • Een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs van 2 procent.
 • Een jaarlijkse stijging van de gasprijs van 3 procent.

Met zonnepanelen behaalt u met deze berekening al gauw een rendement dat vergelijkbaar is met een jaarlijkse spaarrente van 9%. Dat is een behoorlijk hoog rendement voor een financiële investering. Een dergelijk rendement behalen met aandelen of andere investeringen is vrij uitzonderlijk.

Salderingsregeling zonnepanelen

Zonnepanelen leveren gedurende de dag elektriciteit op. Er zijn momenten dat u de opgewekte elektriciteit in uw huis niet direct verbruikt. Wat gebeurt er dan met deze opgewekte elektriciteit? Het afnemen en leveren van elektriciteit kan worden rechtgetrokken dankzij de salderingsregeling. Op uw energierekening staat hoeveel elektriciteit het energiebedrijf heeft geleverd. De elektriciteit die u heeft teruggeleverd aan het energienet wordt daarvan afgetrokken. U betaalt dus alleen voor de elektriciteit die u extra nodig heeft gehad in dat jaar. Het maken van deze aftreksom heet “salderen” en is mogelijk door de zogenoemde salderingsregeling. Extra opgewekte elektriciteit verkoopt u aan de energieleverancier.

De overheid had het plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 2025. Maar de eerste kamer heeft tegen dit plan gestemd. Dit betekent dat de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan. Mensen met zonnepanelen kunnen daarom blijven profiteren van de salderingsregeling. Lees meer over de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Tip: Het is meestal verstandig om niet méér zonnepanelen te nemen dan u nodig heeft. De prijs die u krijgt voor de extra elektriciteit die u opwekt & teruglevert aan het net, is een stuk lager dan dat u er zelf voor betaalt.

Vaste terugleverkosten zonnepanelen

Omdat de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan, vragen steeds meer energieleveranciers vaste terugleverkosten. Als u veel stroom teruglevert, dan kost dit de energieleverancier geld. Dit komt bijvoorbeeld doordat uw energieleverancier u meer moet betalen voor teruggeleverde stroom dan wat ze zelf krijgen als ze de stroom doorverkopen. Deze kosten willen zij niet over alle klanten verdelen, maar alleen over de klanten met zonnepanelen. Rekent uw energieleverancier vaste terugleverkosten? Dan moet u meer betalen als u meer teruglevert. U kunt het beste zo veel mogelijk zonnestroom direct gebruiken. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de wasmachine en vaatwasser overdag aan te zetten. Door de vaste terugleverkosten die sommige energieleveranciers rekenen, wordt de terugverdientijd van zonnepanelen iets langer. 

Goed advies is goud waard!

Zorg dat u altijd goed geïnformeerd bent vóórdat u besluit te investeren in zonnepanelen. Neem bijvoorbeeld een kijkje op onze kennisbank. Wilt u aan de slag en bent u op zoek naar een betrouwbare installateur? Dan kunt u via het Regionaal Energieloket eenvoudig een betrouwbare installateur bij u in de regio vinden.

Kijk hier direct of er in uw gemeente een collectieve inkoopactie georganiseerd wordt. Daarmee bespaart u 5-10% op de investering!