Zonnepanelen

Wat kosten zonnepanelen?

De tijd dat de prijs van zonnepanelen flink daalde is inmiddels achter de rug. Van enkele euro’s per Wattpiek jaren geleden tot nu, 1,45 euro per Wattpiek (het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek, afgekort ook wel prijs per Wp genoemd). In de afgelopen jaren is de prijs voor zonnepanelen nog maar licht gedaald en daarmee is de zonnepanelenmarkt volwassen geworden. In dit artikel laten we u zien hoe de prijs zich heeft ontwikkeld en wat u nu betaalt voor een compleet zonnepanelenpakket. Daarnaast een aantal tips om te voorkomen dat u straks meer betaalt dan nodig is en u optimaal gebruik maakt van gunstige regelingen zoals de btw-aftrek voor particuliere wooneigenaren en de salderingsregeling.

DISCLAIMER: Prijzen voor energie verschillen sterk op het moment.
Wat mensen betalen voor energie, verschilt sterk op het moment. Wij hebben gekozen om in de onderstaande tekst uit te gaan van één prijs (€0,47 per kWh en €1,97 per m3, prijspeil januari 2022). De prijs die wij gebruiken ligt tussen de marktprijs en het prijsplafond dat ingaat 1 januari 2023. De prijs die wij gebruiken komt in de buurt van wat de meeste mensen gemiddeld gezien betalen. Maar het kan dat de prijs die wij gebruiken, niet hetzelfde is als de prijs die u betaalt voor energie. Betaalt u minder voor energie dan de prijs die wij gebruiken? Dan is de besparing lager en de terugverdientijd vaak ook langer. Als u meer betaalt voor energie is de besparing hoger en terugverdientijd vaak korter.
– Oktober 2022 – 

De gemiddelde prijs per Wp ligt (peildatum 2021) op een bedrag van €1,45 per Wp. Daarmee zijn zonnepanelen ten opzichte van het jaar daarvoor een beetje goedkoper geworden. Deze prijs per Wp komt voort uit onderzoek gedaan door MilieuCentraal waarbij gekeken is naar de gemiddelde prijs voor 10 zonnepanelen inclusief btw, installatie en (seriële) omvormer.

Prijsontwikkeling zonnepanelen afgelopen jaren

In de loop van de jaren is de prijs van zonnepanelen behoorlijk gedaald. In 2009 was de prijs per Wp nog €3,60 en in 2021 betaalt u nog slechts €1,45 per Wp. Er lijkt inmiddels een duidelijke afvlakking van de prijsdaling op te treden.

Prijs per wattpiek zonnepanelen

Hoe is de prijs van een zonne-energiesysteem opgebouwd?

De aanschaf van zonnepanelen is een investering die is op te delen in de volgende componenten:

 • Het aanschaffen van de zonnepanelen zelf (50%)
 • De aanschaf van een omvormer (20%)
 • De kosten van het montagesysteem en de kabels (10%)
 • De kosten van de installatie en het advies (20%)

Hier bovenop komt de btw (21%) die in de meeste gevallen voor particulieren is terug te vragen bij de belastingdienst.

Kosten voor meerwerk
Het kan voorkomen dat er naast de standaard installatiekosten ook meerwerk geleverd moet worden. Iedere woning is anders. Daardoor kan het voorkomen dat extra werkzaamheden nodig zijn om de zonnepanelen goed te kunnen installeren. Denk daarbij aan stijle daken, het aansluiten van zonnepanelen op meerdere dakvlakken of aanpassingen aan de meterkast. De mogelijke kosten voor meerwerk is maatwerk per woning en worden daarom niet in de prijs per Wp meegenomen.

Prijs standaard zonnepanelen pakketten

De prijs per Wp wordt ook bepaald door het aantal zonnepanelen dat u aanschaft. Als u meer dan 10 zonnepanelen aanschaft dan is de kans groot dat ook de prijs per Wp onder de €1,45 komt. Andersom geldt dat als u minder zonnepanelen aanschaft, de prijs juist hoger uitvalt. In onderstaande tabel is uitgegaan van 360 Wp panelen.

Panelen € per Wp Aantal Wp Besparing (kWh per jaar) Investering Investering (excl. btw)
6  €1,69  2.160  1.940 € 3.648 € 3.015
8  €1,55  2.880  2.590 € 4.467 € 3.692
10  €1,45  3.600  3.240 € 5.220 € 4.314
12  €1,39  4.320  3.880 € 6.026 € 4.980
14  €1,34  5.040  4.530 € 6.753 € 5.581
16  €1,30  5.760  5.184 € 7.505 € 6.203

Prijzen zonnepanelen berekenen

De aanschafprijs van zonnepanelen kan het beste worden aangeduid in euro per Wp. Elk zonnepaneel heeft een bepaald vermogen dat uitgedrukt wordt in Wp. Gemiddeld heeft een zonnepaneel 360 Wp vermogen. Dit betekent dat onder “standaard” omstandigheden ongeveer 360 Watt per seconde aan elektriciteit opgewekt wordt.

Wat betekent Wp voor uw elektriciteit opbrengst?

In het Nederlandse klimaat is de zon niet altijd even sterk en is de zon soms bedekt door wolken. Daarnaast zijn er meer zonuren in de zomer dan in de winter en zorgt dat voor een wisselende opbrengst gedurende het jaar. Om een goede vergelijking te maken worden zonnepanelen daarom getest onder “standaard” omstandigheden. Deze omstandigheden zijn te vergelijken met een klimaat in Californië, Japan of Kreta.

Om de elektriciteitsopbrengst van zonnepanelen in het Nederlands klimaat te berekenen gebruikt u daarom een correctiefactor. Met de correctiefactor rekent u eenvoudig uit wat de jaaropbrengst in kWh is, per Wp vermogen. De correctiefactor voor Nederland is in de meeste delen van het land 0,9. Dit kan afwijken op plekken waar de zon meer schijnt, zoals in Zeeland of aan de kust. In Nederland wekt u 0,9 kWh elektriciteit per jaar op met elke Wp die u aan zonnepanelen op uw dak plaatst.

Ook als u op vakantie bent en geen elektriciteit verbruikt, leveren zonnepanelen geld op!

Factoren die de prijs van zonnepanelen bepalen

Per Wp of jaarlijkse elektriciteitsopbrengst (kWh) wilt u weten wat de investering is die daartegenover staat. Dit wordt gedaan door te kijken naar de prijs per Wp. Hoe lager de prijs per Wp des te goedkoper uw zonnepanelensysteem en des te korter de terugverdientijd. De prijs per Wp is afhankelijk een aantal factoren.

 • Soort zonnepaneel: mono- of polykristallijn
 • Type dak: Zonnepanelen op een schuin dak zijn iets goedkoper dan op een plat dak. Daarnaast betaalt u extra voor zonnepanelen op verschillende dakvlakken.
 • Type omvormer: Een “standaard” string omvormer is goedkoper (serie-schakeling) dan een omvormer met power optimizers of micro-omvormers (parallel-schakeling).
 • Aantal panelen: Hoe meer zonnepanelen u aanschaft, hoe lager de prijs per Wp is.
 • Kwaliteit: Een B-merk zonnepaneel kost een stuk minder. In dit artikel wordt uitgegaan van A-merk panelen met alle benodigde keurmerken.
 • Vermogen per paneel: Wilt u meer dan het gemiddelde vermogen van 360Wp per paneel? Dan betaalt u ook iets meer.
 • Garanties: Standaard krijgt u installatie-, product en opbrengstgaranties. Wilt u extra garanties dan betaalt u daar ook iets meer voor.

Prijs zonnepanelen o.b.v. het aantal panelen

De belangrijkste factor die bepaald hoe duur zonnepanelen zijn, is het aantal zonnepanelen. Het is simpelweg duurder om een grotere installatie aan te schaffen. Daar staat tegenover dat de voorrijkosten en arbeidskosten per paneel of Wp omlaag gaan. Een gemiddelde woning met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.300 kWh, heeft ongeveer 10 zonnepanelen van 360 Wp nodig om zelfvoorzienend te zijn. Dat is in totaal 3.600 Wp zonne-energie vermogen. Met een correctiefactor van 0.9 komt u dan uit op een opbrengst van 3.240 kWh op jaarbasis. Dit is een besparing van €1.529 per jaar (€0,47 per kWh, prijspeil januari 2022).

Het aanschaffen van een compleet zonnepanelenpakket met 10 zonnepanelen kost ongeveer €5.220 (incl. btw). Dat komt neer op een prijs per Wp van €1,45. Schaft u minder dan 10 panelen aan dan betaalt u iets meer per Wp, schaft u meer dan 10 panelen aan, dan betaalt u gemiddeld wat minder per Wp.

Prijsverschil monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen

Polykristallijne zonnepanelen

Monokristallijne zonnepanelen zijn zwarte panelen die momenteel het vaakst geïnstalleerd worden in Nederland. Polykristallijne zonnepanelen zijn de typische blauwe zonnepanelen. Deze panelen werden tot een paar jaar geleden veel verkocht omdat de prijs lager lag dan monokristallijne panelen. De monokristallijne panelen zijn bijna volledig zwart en dat vinden veel mensen de mooiste optie.

Als u puur kijkt naar de kwaliteit dan is er een duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende panelen. Zonnepaneelmerken zijn in te delen in verschillende kwaliteitsklassen: A+, A-, B- en C-klasse panelen. Het is aan te raden om altijd voor minimaal A-klasse panelen te gaan. De meeste installateurs in Nederland bieden A en A+ kwaliteit.

Prijs dunne film zonnepanelen

De dunne film zonnepanelen zijn kleiner van stuk en hebben voorlopig een lagere opbrengst per paneel. Daarbij is de efficiëntie van een paneel ook minder goed. Heeft u bijvoorbeeld een klein dak vol gelegd met dunne film zonnepanelen dan levert dit minder elektriciteit op dan een vol dak met poly- of monokristallijne zonnepanelen. Daartegenover staat dat dunne film panelen goedkoper zijn per paneel. Dunne film zonnepanelen presteren dus het minst, maar zijn wel het goedkoopst.

Op dit moment is het erg moeilijk om aan dunne film panelen te komen. De monokristallijne en in veel mindere mate polykristallijne panelen zijn in de loop van de tijd een stuk interessanter geworden en in prijs gedaald. Hierdoor is de vraag naar dunne film panelen laag geworden. Er zijn veel innovaties op dit vlak, dus mogelijk dat hier snel verandering in komt.

Rendement en terugverdientijd zonnepanelen

Het financiële rendement van een investering in zonnepanelen kunt u vergelijken met geld wegzetten op een spaarrekening. U krijgt over dat bedrag rente van de bank en dat geldt ook bij een investering in zonnepanelen. De besparing op uw energierekening dankzij de zonnepanelen kunt u in dit geval zien als de ‘rente’ die u krijgt over de investering die u doet.

Het rendement op zonnepanelen is afhankelijk van meerdere factoren. Een voorbeeld van een factor is de oriëntatie van uw dak of de aanschafkosten van de installatie. Regionaal Energieloket hanteert voor de rendementsberekeningen voor zonnepanelen de Standaard Rekenmethode van Milieu Centraal. Deze methode gaat uit van realistische en enigszins conservatieve aannames:

 • Een jaarlijks stijging van de elektriciteitsprijs van 2 procent.
 • Een jaarlijkse stijging van de gasprijs van 3 procent.

Btw-regeling en salderingsregeling zonnepanelen

Zodra uw zonnepanelen stroom leveren aan het net wordt u gezien als ondernemer door de belastingdienst. Feitelijk gezien dus vanaf het moment dat de zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Daarom kunt u als particuliere woningeigenaar ook gebruik maken van fiscale regelingen. De belangrijkste is de btw-aftrek voor zonnepaneelhouders. Om de btw terug te vragen dient u zichzelf aan te melden als ondernemer bij de belastingdienst. Lees alles over hoe u de btw op zonnepanelen terugvragen (voor zzp’er is het lastiger om btw terug te krijgen).

Zonnepanelen leveren gedurende de dag elektriciteit op. Er zijn momenten dat u de opgewekte elektriciteit in uw huis niet direct verbruikt. Wat gebeurt er dan met deze opgewekte elektriciteit? Het afnemen en leveren van elektriciteit kan worden rechtgetrokken volgens de wet (salderingswet of salderingsregeling). Op uw energierekening staat hoeveel elektriciteit het energiebedrijf heeft geleverd. De elektriciteit die u heeft terug geleverd aan het energienet wordt daarvan afgetrokken. U betaalt dus alleen voor de elektriciteit die u extra nodig heeft gehad in dat jaar. Het maken van deze aftreksom heet “salderen” en is mogelijk door de zogenoemde salderingsregeling. Extra opgewekte elektriciteit verkoopt u aan de energieleverancier. Tot in ieder geval 2023 kunt u gebruik maken van de salderingsregeling. Lees meer over de salderingsregeling voor zonnepanelen na 2023.

Tip: Het is meestal verstandig om niet meer zonnepanelen te nemen dan u nodig heeft. De prijs die u krijgt voor de extra elektriciteit die u opwekt & terug levert aan het net, is een stuk lager dan dat u er zelf voor betaalt.

Goed advies is goud waard!

Zorg dat u altijd goed geïnformeerd bent voordat u besluit te investeren in zonnepanelen. Neem bijvoorbeeld een kijkje op onze kennisbank. Wilt u aan de slag en bent u op zoek naar een betrouwbare installateur? Dan kunt u via het Regionaal Energieloket eenvoudig een betrouwbare installateur bij u in de regio vinden.

Kijk hier direct of er bij u in de buurt een collectieve inkoopactie georganiseerd wordt. Daarmee bespaart u 5-10% op de investering!