Salderingsregeling zonnepanelen

Zonnepanelen leveren gedurende de dag elektriciteit op. Er zijn momenten dat u de opgewekte elektriciteit in uw huis niet meteen gebruikt. Wat gebeurt er met deze opgewekte elektriciteit? Heeft u profijt van de opgewekte elektriciteit als u zelf op vakantie bent? Wat is terugleveren en salderen? Tot wanneer kunt u gebruik maken van de salderingsregeling? Hieronder leest u meer over de salderingsregeling.

Ga direct naar

Opwekken van eigen energie
Wat houdt de salderingsregeling voor zonnepanelen in?
Salderen met een draaischijfmeter
Vergoeding voor terugleveren
Effect van daltarief en piektarief op salderen
Salderen met een dynamisch energiecontract

Financieel rendement van zonnepanelen

Opwekken van eigen energie

Steeds meer huishoudens wekken elektriciteit op met zonnepanelen. Opgewekte elektriciteit die u niet direct gebruikt levert u aan het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld op een doordeweekse dag wanneer niemand thuis is. Het energieverbruik is dan laag, waardoor de zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan wordt gebruikt. Op dat moment wordt het overschot aan elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In de meeste huishoudens wordt in de avond en ochtend meer elektriciteit gebruikt omdat mensen overdag werken. Zonnepalen wekken juist overdag meer elektriciteit op dan ’s avonds en ’s ochtends. Op die momenten gebruikt u daarom vaak aanvullend elektriciteit van het net.

Zwarte zonnepanelen op nieuwe vrijstaande huizen

Wat houdt de salderingsregeling voor zonnepanelen in?

Om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren heeft de overheid een salderingsregeling ingevoerd. Dit werkt als volgt. Elk jaar ontvangt u van uw energieleverancier een energierekening. Hierop staat hoeveel elektriciteit u dat jaar van het net heeft gebruikt. De elektriciteit die u heeft teruggeleverd wordt daarvan afgetrokken. Het energieverbruik dat overblijft betaalt u aan uw leverancier. Zo betaalt u alleen de extra verbruikte energie. Deze aftreksom heet “salderen” en is mogelijk door de salderingsregeling. De overheid had het plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 2025. Maar de eerste kamer heeft tegen dit plan gestemd. Dit betekent dat de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan.

“Salderen: uw totale energieverbruik van het net (kWh) – teruggeleverde elektriciteit (kWh) = netto verbruik”

Rekenvoorbeeld salderen

Jaarverbruik  
Elektriciteit afgenomen van energieleverancier 4.000 kWh
Teruggeleverde elektriciteit* 3.000 kWh
Te betalen aan energieleverancier 1.000 kWh x € 0,35 = € 350,- (prijspeil januari 2024)

*Let op: een deel van de elektriciteit die uw panelen opwekken, verbruikt u direct zelf en levert u dus niet terug aan het net. De zonnepanelen wekken dus meer op dan de 3.000 kWh die in het voorbeeld wordt teruggeleverd.

In het rekenvoorbeeld hierboven heeft u zelf 3.000 kWh teruggeleverd aan het net. Dit is energie die is opgewekt door uw zonnepanelen, maar die u niet heeft gebruikt. Bijvoorbeeld overdag toen u op uw werk was. Daarnaast heeft u 4.000 kWh afgenomen van uw energieleverancier. Dit is energie die u heeft gebruikt van het net, omdat uw zonnepanelen niet voldoende energie opwekten. Bijvoorbeeld ’s avonds. U heeft dus 1.000 kWh meer energie afgenomen dan u heeft teruggeleverd. Dankzij de salderingsregeling hoeft u alleen voor dit extra energieverbruik te betalen.

TIP: Overdag wekt u de meeste zonne-energie op. Zet overdag uw vaatwasser of wasmachine aan en maak zo optimaal gebruik van uw eigen zonne-energie!

Salderen met een draaischijfmeter

Wanneer u een draaischijfmeter heeft wordt er automatisch gesaldeerd. De draaischijf draait dan letterlijk terug als u elektriciteit aan het net levert. In de nieuwere meters wordt dit geregistreerd via een apart kanaal en ziet u de meter niet teruglopen. Het resultaat van de door uzelf opgewekte elektriciteit ziet u dan pas op de eindafrekening.

Vergoeding voor terugleveren

Het kan ook voorkomen dat u meer elektriciteit teruglevert dan u heeft afgenomen. In dat geval kunt u een vergoeding krijgen. Ook wel de terugleververgoeding genoemd. Het verschilt per energiemaatschappij hoeveel euro u per kWh vergoed krijgt. Bij groene maatschappijen is deze vergoeding vaak iets hoger dan bij grijze(re) maatschappijen.

Effect van daltarief en piektarief op salderen

Heeft u een dubbeltariefmeter en verrekent uw energieleverancier een apart dal- en piektarief voor elektriciteitsgebruik? Laat de zonnepanelen installateur dan bij het uitrekenen van het rendement op zonnepanelen een vergelijking maken tussen dal- en piektarief en een normaal tarief. Het kan namelijk zijn dat u goedkoper uit bent met een standaardtarief dat geldt gedurende de hele dag wanneer u zonnepanelen op het dak hebt liggen.

Als u een hoger financieel rendement haalt met zonnepanelen bij een standaardtarief dan kunt u bij de energieleverancier aanvragen om een standaardtarief te berekenen. Hiervoor hoeft u geen nieuwe meter te installeren.

Salderen met een dynamisch energiecontract

De dynamische energiecontracten zijn in opkomst. Als u een dynamisch energiecontract heeft, betaalt u elk uur een andere prijs voor elektriciteit en elke dag een andere gasprijs. Omdat de elektriciteitsprijs per uur verandert, werkt salderen anders dan bij een vast contract.

 

Een grafiek van de stroomprijs van 14 juni 2023 op ieder uur van de dag
Stroomprijs op 14 juni 2023, inclusief btw en exclusief energiebelasting. Bron: https://www.mijndomein.nl/energie/energieprijschecker

 

Rekenvoorbeeld dynamisch energiecontract

Stel, op een zonnige middag tussen 15.00 en 16.00 uur wekken uw zonnepanelen 5 kWh elektriciteit op. Op dat moment verbruikt u maar 2 kWh. De slimme meter registreert op dat moment dat u 3 kWh aan het elektriciteitsnet teruglevert. De elektriciteitsprijs is op dit moment €0,10. U krijgt voor deze teruglevering €0,30 (plus energiebelasting en btw) terug door de salderingsregeling (3 kWh x €0,10).

Die avond tussen 21.00 en 22.00 zet u de wasmachine aan. Omdat de zon al onder is, wekken uw zonnepanelen geen elektriciteit meer op. U verbruikt op dat moment 3 kWh. De elektriciteitsprijs is op dat moment €0,45. U betaalt dan €1,35.

U heeft vandaag dus €1,05 (€1,35 – €0,30) voor elektriciteit betaald.

Rekenvoorbeeld vast energiecontract

We gaan in dit rekenvoorbeeld van dezelfde situatie uit als in het vorige rekenvoorbeeld, alleen rekenen we nu met een vaste elektriciteitsprijs van €0,35. U levert 3 kWh elektriciteit terug aan het net. U krijgt daarom €1,05 (€0,35 x 3 kWh) terug. In de avond verbruikt u 3 kWh, u moet hiervoor €1,05 (€0,35 x 3 kWh) betalen.

U heeft vandaag dus €0 (€1,05 – €1,05) voor elektriciteit betaald.

Het nadeel van een dynamisch energiecontract en zonnepanelen

De rekenvoorbeelden laten goed zien wat het nadeel is van een dynamisch energiecontract als u zonnepanelen heeft. De meeste mensen gebruiken in de ochtend en avond de meeste stroom. Maar de stroomprijs ligt dan vaak hoger. U levert uw stroom dus in de middag terug tegen een laag tarief en verbruikt in de ochtend en avond duurdere stroom.

Als u een dynamisch energiecontract en zonnepanelen heeft, is het dus extra interessant om de opgewekte energie direct te gebruiken. Bijvoorbeeld door een elektrische auto overdag op te laden of de wasmachine te gebruiken.

Wasmachine in kamer en daarnaast een plant en een wasmand

Wat als u jaarlijks meer stroom opwekt dan verbruikt?

In bovenstaand voorbeeld gaan we ervan uit dat u per jaar meer stroom verbruikt dan uw zonnepanelen opwekken. Maar stel dat u jaarlijks meer zonnestroom opwekt dan u verbruikt. U krijgt dan voor elke kilowattuur (kWh) elektriciteit die u meer heeft teruggeleverd dan verbruikt een terugleververgoeding. Bij een vast contract is dit een vast bedrag per kWh. Bij een dynamisch contract krijgt u ook een terugleververgoeding. De energiemaatschappij kijkt op welke momenten u stroom heeft teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en wat op dat moment de stroomprijzen waren (exclusief energiebelasting). Van deze stroomprijzen wordt de gemiddelde prijs berekend. Dit is de terugleververgoeding die u krijgt voor de stroom die u meer heeft opgewekt dan verbruikt.

Rekenvoorbeeld:

Opwek zonnepanelen per jaar 3.500 kWh
Elektriciteitsverbruik per jaar 2.900 kWh
Meer teruggeleverd dan verbruikt: 3.500 – 2.900 = 600 kWh
Terugleververgoeding* €0,12
Totale terugleververgoeding: 600 x €0,12 = €72

*De terugleververgoeding is gelijk aan de gemiddelde stroomprijs (exclusief energiebelasting) op de momenten dat u elektriciteit heeft teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Wat als u stroom teruglevert als de elektriciteitsprijs negatief is?

Bij een dynamisch energiecontract kan het zo zijn dat de prijs voor stroom negatief is. U krijgt dan geld als u stroom verbruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er veel zonne- of windenergie beschikbaar is. U krijgt dan geld voor het gebruiken van elektriciteit. Dit betekent tegelijkertijd dat u moet betalen voor de stroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnet. Om dit te voorkomen kunt u de zonnepanelen op dat moment uitzetten. De meeste omvormers hebben een aan/uit knop waarmee dit makkelijk gedaan kan worden. Maar u kunt er natuurlijk beter voor zorgen dat u de opgewekte stroom direct gebruikt.

Oost-west opstelling

Als u zonnepanelen in een oost-west opstelling heeft, dan wekt u de meeste zonnestroom op in de ochtend en en aan het einde van de middag. Dit zijn vaak ook de momenten dat u meer elektriciteit verbruikt dan overdag. Ook ligt de stroomprijs in de ochtend en avond hoger, waardoor u meer voor uw teruggeleverde stroom krijgt. Een oost-west opstelling in combinatie met een dynamisch energiecontract is dus vaak interessanter dan zonnepanelen op het zuiden.

Kortom, zonnepanelen en een dynamisch energiecontract kunnen een goede combinatie zijn. Of dit voor u interessant is hangt af van de opstelling van uw zonnepanelen, wanneer u de meeste stroom verbruikt en hoe bewust u omgaat met uw opgewekte elektriciteit. Met een dynamisch energiecontract is het altijd het voordeligst om de opgewekte stroom direct te gebruiken.

Financieel rendement van zonnepanelen

Als u in 2024 een set zonnepanelen koopt, maakt u hierop ongeveer 7% financieel rendement. Dat is een stuk meer dan op uw spaargeld. Daarnaast bent u met zonnepanelen minder afhankelijk van de energieleverancier. Ook heeft u minder last van stijgende energieprijzen. 

TIP: Bekijk of er een zonnepanelenactie in uw gemeente wordt georganiseerd. Zo wordt zonnepanelen kopen makkelijk én krijgt u een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Hoeveel financieel rendement u precies behaalt is voor iedereen anders. Aan de ene kant is dit afhankelijk van uw energieverbruik. Aan de andere kant is dit afhankelijk van de plaatsing en het type van de zonnepanelen. U kunt het beste een installateur vragen om uw dak te bekijken. De installateur kan op basis van die informatie een goede inschatting maken. Bekijk hier betrouwbare installateurs in uw regio.

Installateur van zonnepanelen op schuin dak aan het werk