Salderingsregeling zonnepanelen

Update salderingsregeling: Minister Wiebes heeft besloten dat de huidige salderingsregeling zal blijven bestaan tot 1 januari 2023. Hierna wordt het aantal kWh dat u kunt salderen geleidelijk afgebouwd in de jaren tussen 2023 en 2031. Vanaf 2031 zal de salderingsregeling niet meer bestaan.

Zonnepanelen leveren gedurende de dag elektriciteit op. Er zijn momenten dat u de opgewekte elektriciteit in uw huis niet meteen gebruikt. Wat gebeurt er met deze opgewekte elektriciteit? Heeft u profijt van de opgewekte elektriciteit als u zelf op vakantie bent? Wat is terugleveren en salderen? Tot wanneer kunt u gebruik maken van de salderingsregeling? Hieronder leest u meer over de salderingsregeling en wat dit voor u betekent na 2023.

Opwekken van eigen energie

Steeds meer huishoudens wekken elektriciteit op met zonnepanelen. Opgewekte elektriciteit die u niet direct gebruikt levert u aan het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld op een doordeweekse dag wanneer niemand thuis is. Het energieverbruik is dan laag, waardoor de zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan wordt gebruikt. Op dat moment wordt het overschot aan elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In de meeste huishoudens wordt in de avond en ochtend meer elektriciteit gebruikt omdat mensen overdag werken. Zonnepalen wekken juist overdag meer elektriciteit op dan ’s avonds en ’s ochtends. Op die momenten gebruikt u daarom vaak aanvullend elektriciteit van het net.

Wat houdt de salderingsregeling voor zonnepanelen in?

Om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren heeft de overheid een salderingsregeling ingevoerd. Dit werkt als volgt. Elk jaar ontvangt u van uw energieleverancier een energierekening. Hierop staat hoeveel elektriciteit u dat jaar van het net heeft gebruikt. De elektriciteit die u heeft teruggeleverd wordt daarvan afgetrokken. Het energieverbruik dat overblijft betaalt u aan uw leverancier. Zo betaalt u alleen de extra verbruikte energie. Deze aftreksom heet “salderen” en is mogelijk door de salderingsregeling. Deze regeling blijft tot 2023 in stand. Daarna wordt de regeling met ongeveer 9% per jaar afgebouwd. Dat betekent dat u in 2023 van de opgewekte en afgenomen stroom 91% mag salderen.

“Salderen: uw totale energieverbruik van het net (kWh) – teruggeleverde elektriciteit (kWh) = netto verbruik”

Rekenvoorbeeld salderen

Jaarverbruik
Elektriciteit afgenomen van energieleverancier 4.000 kWh
Teruggeleverde elektriciteit* 3.000 kWh
Te betalen aan energieleverancier 1.000 kWh x € 0,26 = € 260,-

*Let op: een deel van de elektriciteit die uw panelen opwekken, verbruikt u direct zelf en levert u dus niet terug aan het net. De zonnepanelen wekken dus meer op dan de 3.000 kWh die in het voorbeeld wordt teruggeleverd.

In het rekenvoorbeeld hierboven heeft u zelf 3.000 kWh teruggeleverd aan het net. Dit is energie die is opgewekt door uw zonnepanelen, maar die u niet heeft gebruikt. Bijvoorbeeld overdag toen u op uw werk was. Daarnaast heeft u 4.000 kWh afgenomen van uw energieleverancier. Dit is energie die u heeft gebruikt van het net, omdat uw zonnepanelen niet voldoende energie opwekten. Bijvoorbeeld ‘s avonds. U heeft dus 1.000 kWh meer energie afgenomen dan u heeft teruggeleverd. Dankzij de salderingsregeling hoeft u alleen voor dit extra energieverbruik te betalen.

TIP: Overdag wekt u de meeste zonne-energie op. Zet overdag uw vaatwasser of wasmachine aan en maak zo optimaal gebruik van uw eigen zonne-energie!

Salderen met een draaischijfmeter

Wanneer u een draaischijfmeter heeft wordt er automatisch gesaldeerd. De draaischijf draait dan letterlijk terug als u elektriciteit aan het net levert. In de nieuwere meters wordt dit geregistreerd via een apart kanaal en ziet u de meter niet teruglopen. Het resultaat van de door uzelf opgewekte elektriciteit ziet u dan pas op de eindafrekening.

Vergoeding voor terugleveren

Het kan ook voorkomen dat u meer elektriciteit teruglevert dan u heeft afgenomen. In dat geval kunt u een vergoeding krijgen. Ook wel de terugleververgoeding genoemd. Het verschilt per energiemaatschappij hoeveel euro u per kWh vergoed krijgt. Bij groene maatschappijen is deze vergoeding vaak iets hoger dan bij grijze(re) maatschappijen.

Effect van daltarief en piektarief op salderen

Heeft u een dubbeltariefmeter en verrekent uw energieleverancier een apart dal- en piektarief voor elektriciteitsgebruik? Laat de zonnepanelen installateur dan bij het uitrekenen van het rendement op zonnepanelen een vergelijking maken tussen dal- en piektarief en een normaal tarief. Het kan namelijk zijn dat u goedkoper uit bent met een standaardtarief dat geldt gedurende de hele dag wanneer u zonnepanelen op het dak hebt liggen.

Als u een hoger financieel rendement haalt met zonnepanelen bij een standaardtarief dan kunt u bij de energieleverancier aanvragen om een standaardtarief te berekenen. Hiervoor hoeft u geen nieuwe meter te installeren.

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023

Vanaf 2023 verandert de salderingsregeling. Daarna wordt de regeling in 7 jaar langzaam afgebouwd. In 2031 stopt de salderingsregeling helemaal. Als woningeigenaar betaalt u straks over een deel van de teruggeleverde elektriciteit wel belasting. Dit is vergelijkbaar met de afbouw op de hypotheekrenteaftrek. Deze regeling wordt ook in een aantal jaren van 100% naar 0% afgebouwd. De afbouw van de saleringsregeling loopt tot 2031. Hierna wordt de salderingsregeling afgeschaft.

Dat ziet er zo uit:

Grafiek over de toekomst van de salderingsregeling tussen 2020 en 3033

De salderingsregeling gaat verdwijnen. Desondanks blijven zonnepanelen een financieel aantrekkelijke investering. Als u slim omgaat met uw elektriciteitsverbruik, kunt u optimaal van uw eigen zonne-energie genieten. Bijvoorbeeld door uw wasmachine of vaatwasser overdag aan te zetten.

Een andere oplossing die vaak wordt genoemd is een thuisbatterij. Batterijen kunnen laden op tijdens de zonuren, maar zit meestal al vol na 2 zonnige uren al vol (afhankelijk van hoeveel zonnepanelen u heeft). Financieel gezien is het in de meeste gevallen nog niet aantrekkelijk om een thuisbatterij te plaatsen. Aangezien de kosten voor een thuisbatterij vergelijkbaar is met de aanschafkosten van ongeveer 30 zonnepanelen. Pas als de salderingsregeling (deels) is afgebouwd, kan het aantrekkelijker worden. Daarnaast is de CO2-uitstoot tijdens het maken van de batterij erg hoog en niet te compenseren in de levensduur.

Financieel rendement van zonnepanelen

Als u in 2022 een set zonnepanelen koopt, maakt u hierop ongeveer 4% financieel rendement. Dat is een stuk meer dan op uw spaargeld. Daarnaast bent u met zonnepanelen minder afhankelijk van de energieleverancier. Ook heeft u minder last van stijgende energieprijzen. Neemt u in 2022 zonnepanelen? Dan heeft u nog voordeel van de (volledige) salderingsregeling. Hoe eerder u instapt, hoe langer u nog voordeel hiervan heeft.

TIP: Bekijk of er een zonnepanelenactie in uw gemeente wordt georganiseerd. Zo wordt zonnepanelen kopen makkelijk én krijgt u een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Hoeveel financieel rendement u precies behaalt is voor iedereen anders. Aan de ene kant is dit afhankelijk van uw energieverbruik. Aan de andere kant is dit afhankelijk van de plaatsing en het type van de zonnepanelen. U kunt het beste een installateur vragen om uw dak te bekijken. De installateur kan op basis van die informatie een goede inschatting maken. Bekijk hier betrouwbare installateurs in uw regio.